Konfokal Raman Mikroskobu Cihaz Sorumluları

Konfokal Raman Mikroskobu Cihaz Sorumluları

                                                            

Dr. Öğr. Gör. Hakan Bilgili                                  Öğr. Gör. Nusret Kaya

E-posta:hakan.bilgili@ikc.edu.tr                        E-posta:nusret.kaya@ikc.edu.tr

Tel:0232 3293535-1047                                    Tel:0232 3293535-1904


Başa Dön