AFM Cihaz Sorumluları

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Cihazı Sorumluları

                

Doç.Dr. Mustafa Can                                              Uzman Evren Çulcular

E-posta:mustafa.can@ikc.edu.tr                      E-posta:evren.culcular@ikc.edu.tr

Tel:0232 3293535-3725                                   Tel:0232 3293535-1903


Başa Dön