AFM Cihaz Sorumluları

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Cihazı Sorumluları

                

Doç.Dr. Mustafa Can                                              Uzman Evren Çulcular

Mail:mustafa.can@ikc.edu.tr                      Mail:evren.culcular@ikc.edu.tr

Tel:0232 3293535-3725                                   Tel:0232 3293535-1048


Başa Dön