Tane Büyüklüğü ve Zeta Potansiyel Tayin Cihazı (Zetasizer) Teknik Özellikleri

Malvern Nano ZS 90 Zetasizer

       Zetasizer Nano Z, zeta potansiyelini ve elektroforetik hareketliliği ölçmek için mikro-elektroforez/elektroforetik ışık saçılması teknolojisini kullanılmaktadır. Bir elektrik alan oluşturularak bir çözelti veya partiküllerin dispersiyonundaki hareket hızı zeta potansiyelidir. Bu hız M3-PALS (Faz analizi Işık saçılması) olarak adlandırılan patentli lazer interferometrik tekniği kullanılarak ölçülür. 

      Zetasizer Nano Z sistemi lazer Doppler Mikro elektroforezi kullanılarak, sulu ve sulu olmayan dağılımlar içinde zeta potansiyeli ve elektroforetik mobilite ölçüm için kullanılmaktadır. 

  • Patentli M3-pals teknolojisi kullanılarak Zeta potansiyeli ölçülür.
  • 21CFR bölüm, ER/ES ile uyumu sağlamak için 11 yazılım seçeneği bulunmaktadır.
  • Ototitratör seçeneğini kullanarak ölçümlerin otomasyonu.
  • Alternatif lazer standart 633nm, lazer ile uyumlu numuneler için 532nm de 50mW.
  • Optik filtre seçeneği ile floresan numune ölçümü.
  • 120 ° C'ye kadar sıcaklık aralığı genişletme seçeneği.

Başa Dön