Ucretlendirme

 T.C.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Laboratuvarları

2018 Yılı Analiz Fiyatları Listesi

Cihaz Adı

Analiz Türü

Analiz Bedeli

Açıklamalar

Analiz İstek Formları

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Taramalı Elektron Mikroskobu Analizi (SEM, EDS, SE, BSD)

 

250 TL / Saat

1) Cihaza 9 adet numune aynı anda yerleştirilebilir.

2) Cihaz ile 1 saat içerisinde en fazla 9 adet numuneye bakılabilir (1 cm çapında numuneler olması durumunda geçerlidir. Numune büyüklüğü arttıkça numune sayısında azalma gerçekleşecektir).

3) Analizi yapılacak numuneler ıslak olmamalı ve nem içermemelidir.

4) Kaplama cihazı ile tek seferde en fazla 6 adet numuneye kaplama yapılabilmektedir.

5) EDS analizlerinde en fazla verimliliği alabilmek için numune kalınlığı 1 cm’yi geçmemelidir.

6) STEM detektörü ile incelemelerde 9 adet numune cihaza yerleştirilebilir.

7) STEM detektörü ile yapılacak analizlerde STEM gridleri ile hazır şekilde getirilmelidir.

8) Bir saatten az yapılan analizlerde 1 saatlik ücret alınmaktadır.

        Form 1

Stem Dedektörü Analizi

300 TL / Saat

Numune Kaplama (Au)

50 TL / Set

 

 

 

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 300 TL alınmaktadır.

 

 

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

Atomik Kuvvet Mikroskobu Analizi

150 TL / Saat

1) Cihaza yerleştirilecek numune 1cmx1cmx0.5cm boyutlarında olmalıdır.

2) Örneğin yüzey pürüzlülüğü 5µm’yi geçmemelidir.

3) AFM sıvı hücre analizlerinde incelenecek numunenin cihaza herhangi bir zarar vermeyeceği numune sahibi tarafından teyit edilmelidir. Numuneden kaynaklı cihaz hasarı olması olması durumunda hasar için numuneyi gönderen kişi, kurum ya da kuruluşlar sorumlu tutulacaktır.

4) STM analizinde numune iletken olmalıdır.

5) Bir saatten az yapılan analizlerde 1 saatlik ücret alınmaktadır.

            Form 2

AFM Sıvı Hücre Analizi

200 TL / Saat

 

 

 

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalard, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 300 TL alınmaktadır.

 

 

X Işınları Kırınımı (XRD)

Toz veya Bulk Numune Analizi (standart çekim)

60 TL / Numune

1) Analizi yapılması istenen toz numuneler mutlaka iyice öğütülmüş olmalıdır.

2) Toz numuneler için, numune miktarı en az 1 g olmalıdır.

3) Plaka veya ince film numuneleri en az 1 cm çapında olmalıdır. Numunelerin en az bir yüzü pürüzsüz düz olmalıdır.

4) 1 saat sonrasında her saat için 50 TL ücret ilave edilir.

Form 3

İnce Film Analizi

120 TL / Numune (En fazla 1 saat)

Kalitatif (Faz) Analizi

100 TL / Numune

(En fazla 1 saat)

Kil Fraksiyon Analizi

300 TL / Numune

(En fazla 1 saat)

Standart Numune Hazırlama

50TL / Numune

Raporlandırma

Standart raporlandırmalarda ücret olarak 200 TL alınmaktadır.

 

 

Özgül Yüzey Alanı-Gözeneklilik (BET)

Özgül Yüzey Alanı (Çok Nokta) Analizi

220/ Numune

 

1) Numune miktarı en az 1 g, sıvı numuneler 50 mL olmalıdır.

2) Analizden önce degaz koşulları belirtilmelidir.

3) 8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 30 TL ek ücret talep edilecektir.

 

Form 4

Gözenek Boyut Dağılım Analizi (Mezopor)+BET

240 TL / Numune

Çok noktalı BET (mikro) + Gözenek Boyut Dağılım Analizi

300 TL / Numune

Raporlandırma

Standart raporlandırmalarda ücret olarak 200 TL alınmaktadır.

 

 

 

 

 

Termal Analizler

(TGA, DTA, DSC)

TGA / DTA

120 TL / Saat

1) Numune miktarı; en az 2 g olmalıdır.

2) STA cihazı en fazla 1400°C sıcaklığa çıkabilmektedir.

3) Yüksek sıcaklıklardaki çalışmalarda malzemede meydana gelen ısıl değişiklikler panlara zarar verir ve panların tekrar kullanımını imkânsız hale getirirse, her bir alümina pan için 250 TL, platin pan için 450 TL ve safir pan için 300 TL ekstra ödeme alınır.

4) 1 saatten az süren analizlerden, 1 saat ücreti alınır.

5) Analiz de azot, argon ve oksijen gazı dışında kullanılması istenilen gazlar için ekstra saat başı 100 TL ödeme alınır.

6) Aşırı asidik ve patlayıcı madde içeren numunelerden kaynaklanan her türlü zararı numuneyi gönderen kişi, kurum veya proje sahibi karşılamakla yükümlüdür.

Form 5

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda,  raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 300 TL alınır.

DSC

120 TL / Saat

1) Numune miktarı; en az 2 g olmalıdır.

2) DSC cihazı en fazla 550°C sıcaklık ile en düşük -75°C arasında çalışabilmektedir.

3) 45 dakikadan az süren her bir analiz için pan ücreti 30 TL sabit olarak alınır ve analiz süresi ayrıca ücretlendirilir.

4) Analiz de azot, argon ve oksijen gazı dışında kullanılması istenilen gazlar için ekstra saat başı 100 TL ödeme alınır.

5) Aşırı asidik ve patlayıcı madde içeren numunelerden kaynaklanan her türlü zararı numuneyi gönderen kişi, kurum veya proje sahibi karşılamakla yükümlüdür.

Form 6

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 500 TL alınır.

 

 

Parçacık Boyut Dağılımı/ Zeta Potansiyeli

Zeta Potansiyel Ölçümü

100 TL / Numune

1) Numune ve dispersantın refraktif indeksi, viskozite, absorpsiyon değerleri verilmelidir.

2) Numune miktarı en az 10 g olmalıdır.

3) Sıvı içerisindeki dağılmış katılar, kolloidler ve emülsiyonlar analiz edilebilmektedir.

4) Mikro parçacık boyut dağılım analizinde dispersant olarak sadece saf su kullanılmaktadır.

5) Nano parçacık boyut analizinde su haricindeki özel sıvılar numunelerle birlikte teslim edilmelidir (ksilen, toluen türevleri hariç).

 

 

 

 

 

Form 7

Nano Parçacık Boyut Analizi

100 TL / Numune

Mikro parçacık boyut dağılım analizi

120 TL / Numune

(kuru veya ıslak)

Raporlandırma

Standart raporlandırmalarda ücret olarak 200 TL alınmaktadır.

 

 

 

 

Elementel Analiz

CHNS Analizi

80 TL / Numune

 

1) Numune miktarı en az 50 mg ependorf tüpte olmalıdır.

2) Numune adedi toplamda 15 olduğunda analize başlanır.

Forrm 8

Oksijen Analizi

180 TL / Numune

Raporlandırma

Standart raporlandırmalarda ücret olarak 200 TL alınmaktadır.

 

 

Spektral Analiz (UV-Vis-NIR)

UV-Vis / NIR Spektrum Analizi (Dalga Boyu Tarama)

30 TL / Numune

Numune miktarı sıvılar için en az 10 mL, katılar için en az 10 g olmalıdır.

Form 9

Miktar (Konsantrasyon) Tayini

50 TL / Numune

Numune Hazırlama

100 TL / Numune

Reflektans Tayini

50 TL / Numune

Katı, İnce Film Spektrum Analizi

50 TL / Numune

Raporlandırma

Standart raporlandırmalarda ücret olarak 200 TL alınmaktadır.

 

 

 

 

 

Reolojik Analiz

Reolojik Analiz

120 TL / Saat

1) Numune miktarı; sıvı numuneler için en az 60 mL, katı veya jel numuneler için en az 20 g olmalıdır.

2) Reometre cihazı, HTC sistemi ile oda sıcaklığı (RT) - 280°C arasında analiz yapabilmektedir.

3) HTC sistemde sıcaklık ±4°C doğrulukla dengelenebilmektedir.

4) HTC sistemde atmosfer olarak havadan farklı bir gaz kullanımında her saat başına; yüksek saflıkta azot gazı için 100 TL, yüksek saflıkta argon gazı için 150 TL ve farklı gaz karışımları için 200 TL ekstra ücret alınır.

5) Gaz akış kontrolü, sistem dışından flowmetre ile kontrol edilmektedir.

6) Reometre cihazı, Peltier Plate sistemi ile -29 ile 200°C arasında çalışabilmektedir.

Form 10

Raporlandırma

Ham veri (*xls, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 500 TL alınır.

 

 

Yüzey Gerilimi ve Temas Açısı Ölçümü

Yüzey Gerilim Analizi

50 TL / Numune

1) Örneğin en az bir yüzü düz olmalıdır.

2) Sıvı numuneler en az 20 mL olmalıdır.

Form 11

Temas Açısı Ölçüm

50 TL / Numune

Raporlandırma

Standart raporlandırmalarda ücret olarak 200 TL alınmaktadır.

 

 

Konfokal Raman Mikroskobu

5x, 20x, 50x, 100x optik büyütme altında her bir spektrum

50 TL / Spektrum

1) Numune miktarı; en az 1 g olmalıdır.

2) Analiz için getirilen numunelerin yüksekliği en fazla 1 cm olmalıdır.

3) Kullanılacak lazer kaynağı önceden belirtilmelidir.

4) Kullanılması istenen lazer kırınım ağı önceden belirtilmelidir.

5) Kör denemelerde saatlik ücret alınır.

6) Çekilen her spektrum için, spektrumun çekildiği noktadan bir adet dijital kamera görüntüsü ücretsiz verilir.

7) Spektrum karşılaştırması RUFF Kütüphanesi için 10 TL / spektrumdur.

 

 

Form 12

 

Yüzey haritalaması ve derinlik analizi

200 TL / Saat

Raporlandırma

Ham veri (*spc, *spa, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 500 TL alınır.

 

 

Floresans– Fosforesans Spektrumu (Spektroflorometre)

Spektrum Analiz (Emission & Excitation)

80 TL / Numune

1) LifeTime Analizi için lazer kaynağı 360 ± 10 nm’ dir.

2) Numune miktarı sıvılar için en az 10 mL, katılar için en az 10 g olmalıdır.

3) Katı numuneler için özel bir çözücü gerekiyorsa numune ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

Form 13

LifeTime Analizi

150 TL / Numune

Raporlandırma

Standart raporlandırmalarda ücret olarak 200 TL alınmaktadır.

 

 

ATR-FTIR

Spektrum Analiz

50 TL / Numune

1) KBr cell hazırlanması gerektiği durumlarda ilave 50 TL / numune ücret alınır.

Form 14

Raporlandırma

Standart raporlandırmalarda ücret olarak 200 TL alınmaktadır.

 

 

ICP - MS

1 – 5 Element

80 TL / Numune

1) Analizi yapılan element listesine      ICP-MS Analiz İstek Formundan          ulaşılabilir.

2) Numune hazırlama için herhangi bir referans metot isteniyorsa analiz istek formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3) Analiz için özel gerekli olan kimyasallar numune ile birlikte teslim edilmelidir.

Form 15

6 – 10 Element

100 TL / Numune

11 – 15 Element

120 TL / Numune

16 – 20 Element

140 TL / Numune

20 üzeri Element

160 TL / Numune

Nitel Analiz

(element kütle taraması)

200 TL / Numune

Mikro Dalga Numune Hazırlama

80 TL / Numune

Raporlandırma

Standart raporlandırmalarda ücret olarak 200 TL alınmaktadır.

 

 

Helyum Piknometresi   Yoğunluk     ........../Numune

1) Numune kapları 10, 35 ve 100cc'dir.

2) Pellet numunelerin, hücre boyutlarına göre gönderilmesi rica olunur.

 Form 16
  Rapor     ..................
 

Mikro Sertlik Analizi

Yüzey Sertliği

20 TL / Numune 

1)Numune; en az 1cmx1cm yüzeye          sahip olmalıdır.

2)Analiz için getirilen numunelerin            yüksekliği en fazla 1 cm olmalıdır.

 

Önemli Hususlar:

  1. Analiz ücretlerine %18 KDV dahil değildir.
  2. Üniversitelere, MEB’e bağlı eğitim kurumlarına ve diğer resmi kurumlara %30 indirim uygulanmaktadır.
  3. İKÇÜ öğrenci ve personeline %40 indirim uygulanmaktadır.
  4. Standart Raporlandırma, ham verilerin işlenerek ıslak imzalı olarak sunulmasıdır.
  5. Analiz fiyat listesinde yer alan ücretler 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.

Başa Dön