Ucretlendirme

 T.C.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

2019 Yılı Analiz Fiyatları Listesi

Cihaz Adı

Analiz Türü

Analiz Bedeli

Açıklamalar

Analiz İstek Formları

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Taramalı Elektron Mikroskobu Analizi (SEM, EDS, SE, BSD)

 

300 TL / Saat

1) Cihaza 9 adet numune aynı anda yerleştirilebilir.

2) Cihaz ile 1 saat içerisinde en fazla 9 adet numuneye bakılabilir (1 cm çapında numuneler olması durumunda geçerlidir. Numune büyüklüğü arttıkça numune sayısında azalma gerçekleşecektir).

3) Analizi yapılacak numuneler ıslak olmamalı ve nem içermemelidir.

4) Kaplama cihazı ile tek seferde en fazla 6 adet numuneye kaplama yapılabilmektedir.

5) EDS analizlerinde en fazla verimliliği alabilmek için numune kalınlığı 1 cm’yi geçmemelidir.

6) STEM detektörü ile incelemelerde 9 adet numune cihaza yerleştirilebilir.

7) STEM detektörü ile yapılacak analizlerde STEM gridleri ile hazır şekilde getirilmelidir.

8) Bir saatten az yapılan analizlerde 1 saatlik ücret alınmaktadır.

        Form 1

Stem Dedektörü Analizi

400 TL / Saat

Numune Kaplama (Au)

75 TL / Set

 

 

 

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 400 TL alınmaktadır.

 

 

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

Atomik Kuvvet Mikroskobu Analizi

250 TL / Saat

1) Cihaza yerleştirilecek numune 1cmx1cmx0.5cm boyutlarında olmalıdır.

2) Örneğin yüzey pürüzlülüğü 5µm’yi geçmemelidir.

3) AFM sıvı hücre analizlerinde incelenecek numunenin cihaza herhangi bir zarar vermeyeceği numune sahibi tarafından teyit edilmelidir. Numuneden kaynaklı cihaz hasarı olması olması durumunda hasar için numuneyi gönderen kişi, kurum ya da kuruluşlar sorumlu tutulacaktır.

4) STM analizinde numune iletken olmalıdır.

5) Bir saatten az yapılan analizlerde 1 saatlik ücret alınmaktadır.

            Form 2

AFM Sıvı Hücre Analizi

350 TL / Saat

 

 

 

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalard, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 400 TL alınmaktadır.

 

 

X Işınları Kırınımı (XRD)

Toz/Katı Malzeme Kırınım Deseni Çekimi

80 TL / Numune

1) Analizi yapılması istenen toz numuneler mutlaka iyice öğütülmüş olmalıdır.

2) Toz numuneler için, numune miktarı en az 1 g olmalıdır.

3) Patern tayini yapılacak numune içeriği biliniyorsa belirtilmelidir.

4) Theta ölçüm açısı aralığı belirtilmelidir.

5) Plaka veya ince film numuneleri en az 1 cm çapında olmalıdır. Numunelerin en az bir yüzü pürüzsüz düz olmalıdır.

6) 1 saat sonrasında her saat için 50 TL ücret ilave edilir.

Form 3

İnce Film Analizi

180 TL / Numune (En fazla 1 saat)

Patern Tayini

130 TL / Numune

(En fazla 1 saat)

Kil Fraksiyon Analizi

Daha sonra duyurulacaktır.

Standart Numune Hazırlama

60TL / Numune

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalard, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 350 TL alınmaktadır.

 

 

Özgül Yüzey Alanı-Gözeneklilik (BET)

Özgül Yüzey Alanı (Çok Nokta) Analizi

250 TL / Numune

 

1) Numune miktarı en az 1 g, sıvı numuneler 50 mL olmalıdır.

2) Analizden önce degaz koşulları belirtilmelidir.

3) 8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 30 TL ek ücret talep edilecektir.

 

Form 4

Gözenek Boyut Dağılım Analizi (Mezopor)+BET

270 TL / Numune

Çok noktalı BET (mikro) + Gözenek Boyut Dağılım Analizi

  320 TL / Numune

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda,  raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 500 TL alınmaktadır.

 

 

 

 

 

Termal Analizler

(TGA, DTA, DSC)

TGA / DTA

150 TL / Saat

1) Numune miktarı; en az 2 g olmalıdır.

2) STA cihazı en fazla 1400°C sıcaklığa çıkabilmektedir.

3) Yüksek sıcaklıklardaki çalışmalarda malzemede meydana gelen ısıl değişiklikler panlara zarar verir ve panların tekrar kullanımını imkânsız hale getirirse, her bir alümina pan için 250 TL, platin pan için 450 TL ve safir pan için 300 TL ekstra ödeme alınır.

4) 1 saatten az süren analizlerden, 1 saat ücreti alınır.

5) Analiz de azot, argon ve oksijen gazı dışında kullanılması istenilen gazlar için ekstra saat başı 100 TL ödeme alınır.

6) Aşırı asidik ve patlayıcı madde içeren numunelerden kaynaklanan her türlü zararı numuneyi gönderen kişi, kurum veya proje sahibi karşılamakla yükümlüdür.

Form 5

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda,  raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1000 TL alınır.

DSC

150 TL / Saat

1) Numune miktarı; en az 2 g olmalıdır.

2) DSC cihazı en fazla 550°C sıcaklık ile en düşük -75°C arasında çalışabilmektedir.

3) 45 dakikadan az süren her bir analiz için pan ücreti 30 TL sabit olarak alınır ve analiz süresi ayrıca ücretlendirilir.

4) Analiz de azot, argon ve oksijen gazı dışında kullanılması istenilen gazlar için ekstra saat başı 100 TL ödeme alınır.

5) Aşırı asidik ve patlayıcı madde içeren numunelerden kaynaklanan her türlü zararı numuneyi gönderen kişi, kurum veya proje sahibi karşılamakla yükümlüdür.

Form 6

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1000 TL alınır.

 

 

Parçacık Boyut Dağılımı/ Zeta Potansiyeli

Zeta Potansiyel Ölçümü

150 TL / Numune

1) Numune ve dispersantın refraktif indeksi, viskozite, absorpsiyon değerleri verilmelidir.

2) Numune miktarı en az 10 g olmalıdır.

3) Sıvı içerisindeki dağılmış katılar, kolloidler ve emülsiyonlar analiz edilebilmektedir.

4) Mikro parçacık boyut dağılım analizinde dispersant olarak sadece saf su kullanılmaktadır.

5) Nano parçacık boyut analizinde su haricindeki özel sıvılar numunelerle birlikte teslim edilmelidir (ksilen, toluen türevleri hariç).

 

 

 

 

 

Form 7

Nano Parçacık Boyut Analizi

130 TL / Numune

Mikro parçacık boyut dağılım analizi (kuru) 

140 TL / Numune

(kuru numune)

Mikro parçacık boyut dağılım analizi (kuru) 

 160 TL / Numune

(ıslak numune)

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 350 TL alınmaktadır.

 

 

 

 

Elementel Analiz

CHNS Analizi

120 TL / Numune

 

1) Numune miktarı en az 50 mg ependorf tüpte olmalıdır.

2) Numune adedi toplamda 15 olduğunda analize başlanır.

Forrm 8

Oksijen Analizi

200 TL / Numune

Raporlandırma

 Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 350 TL alınmaktadır.

 

 

Spektral Analiz (UV-Vis-NIR)

UV-Vis / NIR Spektrum Analizi (Dalga Boyu Tarama)

75 TL / Numune

Numune miktarı sıvılar için en az 10 mL, katılar için en az 10 g olmalıdır.

Form 9

Miktar (Konsantrasyon) Tayini

100 TL / Numune

Numune Hazırlama

100 TL / Numune

Reflektans Tayini

75 TL / Numune

Katı, İnce Film Spektrum Analizi

75 TL / Numune

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 400 TL alınmaktadır.

 

 

 

 

 

Reolojik Analiz

Reolojik Analiz

 150 TL / Saat

1) Numune miktarı; sıvı numuneler için en az 60 mL, katı veya jel numuneler için en az 20 g olmalıdır.

2) Reometre cihazı, HTC sistemi ile oda sıcaklığı (RT) - 280°C arasında analiz yapabilmektedir.

3) HTC sistemde sıcaklık ±4°C doğrulukla dengelenebilmektedir.

4) HTC sistemde atmosfer olarak havadan farklı bir gaz kullanımında her saat başına; yüksek saflıkta azot gazı için 100 TL, yüksek saflıkta argon gazı için 150 TL ve farklı gaz karışımları için 200 TL ekstra ücret alınır.

5) Gaz akış kontrolü, sistem dışından flowmetre ile kontrol edilmektedir.

6) Reometre cihazı, Peltier Plate sistemi ile -29 ile 200°C arasında çalışabilmektedir.

Form 10

Raporlandırma

Ham veri (**csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1000 TL alınır.

 

 

Yüzey Gerilimi ve Temas Açısı Ölçümü

Yüzey Gerilim Analizi

80 TL / Numune

1) Örneğin en az bir yüzü düz olmalıdır.

2) Sıvı numuneler en az 20 mL olmalıdır.

Form 11

Temas Açısı Ölçüm

100 TL / Numune

Raporlandırma

Ham veri (**csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 350 TL alınmaktadır.

 

 

Konfokal Raman Mikroskobu

 5x, 20x, 50x, 100x optik büyütme   altında her bir spektrum

80 TL / Spektrum

1) Numune miktarı; en az 1 g olmalıdır.

2) Analiz için getirilen numunelerin yüksekliği en fazla 1 cm olmalıdır.

3) Kullanılacak lazer kaynağı önceden belirtilmelidir.

4) Kullanılması istenen lazer kırınım ağı önceden belirtilmelidir.

5) Kör denemelerde saatlik ücret alınır.

6) Çekilen her spektrum için, spektrumun çekildiği noktadan bir adet dijital kamera görüntüsü ücretsiz verilir.

7) Spektrum karşılaştırması RUFF Kütüphanesi için 10 TL / spektrumdur.

 

 

Form 12

 

Yüzey haritalaması ve derinlik analizi

250 TL / Saat

 Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 500 TL alınır.

 

 

Floresans– Fosforesans Spektrumu  (Spektroflorometre)

 Spektrum Analiz (Emission &   Excitation)

100 TL / Numune

1) LifeTime Analizi için lazer kaynağı 360 ± 10 nm’ dir.

2) Numune miktarı sıvılar için en az 10 mL, katılar için en az 10 g olmalıdır.

3) Katı numuneler için özel bir çözücü gerekiyorsa numune ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

Form 13

 LifeTime Analizi

150 TL / Numune

 Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 400 TL alınmaktadır.

 

 

ATR-FTIR

Spektrum Analiz

100 TL / Numune

1) KBr cell hazırlanması gerektiği durumlarda ilave 50 TL / numune ücret alınır.

Form 14

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 400 TL alınmaktadır.

 

 

ICP - MS

 1 – 5 Element

100 TL / Numune

1) Analizi yapılan element listesine      ICP-MS Analiz İstek Formundan          ulaşılabilir.

2) Numune hazırlama için herhangi bir referans metot isteniyorsa analiz istek formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3) Analiz için özel gerekli olan kimyasallar numune ile birlikte teslim edilmelidir.

Form 15

 6 – 10 Element

120 TL / Numune

 11 – 15 Element

140 TL / Numune

 16 – 20 Element

160 TL / Numune

 20 üzeri Element

180 TL / Numune

 Nitel Analiz

 (element kütle taraması)

250 TL / Numune

 Mikro Dalga Numune Hazırlama

100 TL / Numune

 Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ücreti olarak 500 TL alınmaktadır.

 

 

Helyum Piknometresi   Gerçek Yoğunluk / Hacim Ölçümü     100 TL / Numune

 1) Numune kapları 10, 35 ve 100cc'dir.

 2) Pellet numunelerin, hücre boyutlarına göre gönderilmesi rica olunur.

 Form 16
 

Mikro Sertlik Analizi

 Yüzey Sertliği

50 TL / Numune 

 1)Numune; en az 1cmx1cm yüzeye          sahip olmalıdır.

 2)Analiz için getirilen numunelerin            yüksekliği en fazla 1 cm olmalıdır.

 Form 17
 
   HPLC - FLD /DAD  1-3 Bileşik   200 TL / Numune
 
 1) Merkez Laboratuvarımızda mevcut   olmayan kimyasal, sarf malzeme ve   aksesuarlar, analiz talebinde bulunan   kişi/kuruluş tarafından temin edilmelidir.
 
 2) Numune hazırlama ve yeni metot   geliştirme ile ilgili sorumlu uzman   personelimiz ile görüşünüz.
Form 18
 4-6 Bileşik 300 TL / Numune 
 6-10 Bileşik 500 TL / Numune
 Yeni Metod Geliştirme 1000 TL 
 Numune Hazırlama (Ekstraksiyon) 300 TL / Numune
 Raporlandırma Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ücreti olarak 350 TL alınmaktadır.
 
GC- FID  1-3 Bileşik    200 TL / Numune    Form 19
 4-6 Bileşik   300 TL / Numune 
 6-10 Bileşik  500 TL / Numune
 Numune Hazırlama (Ekstraksiyon)  300 TL / Numune
 Raporlandırma Ham veri (*csv, *txt, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ücreti olarak 350 TL alınmaktadır.
 
Mekanik Test Cihazı  Çekme-Basma Testi (20 kN)  100 TL / Numune

 1) Numuneler ASTM, ISO veya DIN gibi standartlara uygun olarak getirilmelidir.​​

 2)  5 adet numune üzeri %10 indirim yapılır.

 3) 10 adet numune üzeri %20 indirim yapılır.​
 
 
 Form 20
 

Önemli Hususlar:

  1. Analiz ücretlerine %18 KDV dahil değildir.
  2. Üniversitelere, MEB’e bağlı eğitim kurumlarına ve diğer resmi kurumlara %30 indirim uygulanmaktadır.
  3. İKÇÜ öğrenci ve personeline %40 indirim uygulanmaktadır.
  4. Standart Raporlandırma, ham verilerin işlenerek ıslak imzalı olarak sunulmasıdır.
  5. Analiz fiyat listesinde yer alan ücretler 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.

Başa Dön