Merkezi Araştırma Laboratuvarları Koordinatör Yardımcıları

Doç. Dr. Zeynep Şenyiğit

Görevi : Merkezi Araştırma Labaratuvarı Koordinatör Yardımcısı
E-posta : zeynep.senyigit ikc.edu.tr
Telefon : 6106

Başa Dön